Direct contact

Indien u direct contact op wilt nemen of een algemene vraag heeft dan kunt u bellen met 072 - 576 32 32 of een e-mail sturen naar info@grondbalans.nl

 

Samen mooie projecten maken !

Grondbalans is een handelsbedrijf in grond, baggerspecie en minerale bouwstoffen.


Wij staan voor u klaar als het gaat om grondzaken

We bemiddelen bij leverantie en afzet van grond, coördineren bij bemonstering, begeleiden de uitvoering, het transport en verzorgen alle bijbehorende administratie. We beheren grondbanken en hergebruikwerken. Daarnaast ontwikkelen we digitale toepassingen voor uw bodem- en depotbeheer. Tenslotte zetten we onze kennis en ervaring om in adviezen over grond en grondtoepassingen. We verbinden daarbij graag de meest economische oplossingen met zorgvuldig bodembeheer.

Grondbalans is er voor uw grond, baggerspecie, puin, asfalt, zand en andere bouwstoffen; schoon en verontreinigd.

Certificering

Voor een goede borging van onze bedrijfsprocessen, de zorgvuldigheid en eisen die u wenst, is Grondbalans gecertificeerd conform de ISO 9001, BRL 9335 (Grond) en via Baggerbalans BRL7500 (Bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie). Tevens is Grondbalans is in het bezit van een VIHB-certificaat (vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen).

In het kader van Veiligheid, Gezondheid en Milieu is Grondbalans gecertificeerd conform VCA**.

Oprichting van Grondbalans

Grondbalans B.V. is opgericht in 1997 als antwoord op de groeiende vraag naar bemiddeling tussen vraag en aanbod van partijen grond. Dit is na al die jaren nog steeds onze hoofdactiviteit. Daarnaast hebben we onze diensten uitgebreid. We zijn te typeren als een kennisintensieve netwerkorganisatie die de bodemactualiteit op de voet volgt en bodembeleid waar mogelijk beïnvloedt. U kunt bij ons terecht voor zowel uitvoering als advies. Grondbalans B.V. heeft een compacte en platte organisatiestructuur. Als netwerkorganisatie realiseren we uw werk samen met zakelijke partners.

Tot onze klantenkring behoren onder andere overheden, gemeenten, waterschappen, loonbedrijven, agrariërs, aannemers en projectontwikkelaars.

     
   

Baggerbalans

Baggerbalans is een handelsnaam van Grondbalans. De bundeling van onze krachten dragen bij aan de oplossing van uw grond- en baggerproblemen.

naar de site