Over onze grondbanken

Heeft u op uw werkterrein geen ruimte om de vrijgekomen grond op te slaan? Dan zijn onze grondbanken de oplossing voor u. Hier kunt u de grond tijdelijk opslaan. Vervolgens kunt het in een later stadium ophalen voor hergebruik óf definitief door ons laten overnemen. Onze grondbank is speciaal opgericht om een antwoord te bieden op veelvoorkomende vraagstukken bij onze klanten en opdrachtgevers. Daarbij kunt u denken aan de volgende zaken:

Grond zonder partijkeuring (AP04)

Heeft uw grond geen AP04 partijkeuring? Dan kunt u deze niet meteen hergebruiken. Bij de grondbank nemen we uw grond in op basis van indicatieve voorinformatie. In dat geval gaan we ervan uit dat de grond hoogstwaarschijnlijk aan de kwaliteitsklasse zal voldoen. De grond wordt vervolgens bij ons opgeslagen en gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit en de BRL 9335. Vervolgens kunt u de grond ophalen voor hergebruik of door ons laten overnemen.

Kleine partijen grond

De grondbank is een betaalbare optie wanneer u een kleine partij grond heeft. Wij accepteren uw grond op basis van indicatieve voorinformatie. Dat betekent dat u zelf geen kostbare AP04 partijkeuring hoeft te laten uitvoeren. Daarnaast verzorgen wij de benodigde administratie en transport begeleidingsformulieren. Zo wordt u geheel ontzorgd!

Grond met spoed

Moet uw grond met spoed worden afgevoerd en is er geen tijd om de afvoer naar uw project te regelen? Dan vormt onze grondbank de perfecte oplossing voor u. Wij zorgen ervoor dat de afvoer van uw grond binnen een halve dag of zelfs dírect geregeld wordt!

Grond met puin

Heeft u grond met puin en is direct hergebruik daardoor niet mogelijk? Ook dan vormt de grondbank de perfecte oplossing voor u. 

Deskundig & correct

De grondbanken in Steenwijk en Kampen vormen een samenwerking tussen Grondbalans Noordoost en diverse regionale bedrijven. Gezamenlijk beschikken wij over een schat aan kennis van de eigen regio én ervaring in overige contreien. We zijn volledig op de hoogte van de wetgeving en de dagelijkse praktijk. Bij ons bent u onder andere verzekerd van:

  • Aanname van diverse grond- en bouwstoffen
  • Uitstekende dienstverlening
  • Volledige ontzorging van de opdrachtgever
  • Snel en deskundig werken
  • Scherpe tarieven
  • ISO 9001, BRL 9335, VIHB-certificaten

Afvoeren via onze grondbanken is afvoeren zonder gedoe. Gewoon no-nonsense, maar tegelijkertijd zeer professioneel. Het innemen en keuren van partijen grond gebeurt bij ons standaard onder het certificaat BRL 9335. Bovendien doen wij er alles aan om u keer op keer de beste oplossing te bieden!

Wilt u ook gebruikmaken van onze grondbank?

Telefoon: (0521) 521 930
E-mailadres: info@grondbalansnoordoost.nl

 

Grondbalans

Baggerbalans is een dochteronderneming van Grondbalans. De bundeling van onze krachten dragen bij aan de oplossing van uw grond- en baggerproblemen.