Voor alle  overtollige en benodigde grond en baggerspecie van alle kwaliteiten kan Grondbalans u helpen met advies, onderzoek, acceptatie en leverantie.