Waterrijk Boskoop

In Boskoop ontwikkelt Waterrijk Boskoop BV de nieuwe woonwijk Waterrijk die bestaat uit Waterrijk-West en Waterrijk-Boomgaard. In totaal gaat het om 444 eengezinswoningen en appartementen, een zogenoemde brede school en een plint voor maatschappelijke voorzieningen.

Alle woningen in Waterrijk-West liggen in een omgeving met veel water en groen. De oorspronkelijke slagen (smalle lange eilanden) zijn verbonden tot grotere eilanden met een eigen identiteit.

Waterrijk Boskoop BV, een samenwerkingsverband tussen SB Projectontwikkeling BV en Smit’s Bouwbedrijf BV, ontwikkelt integraal de nieuwe woonwijk Waterrijk. De integrale gebiedsontwikkeling behelst het gehele proces vanaf aankoop gronden tot en met oplevering van de woningen en het tienjarig onderhoud van de openbare ruimte.

Naast het vastgoed is het stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Verdere werkzaamheden betreffen de engineering van het bouw- en woonrijpmaken en de engineering van de bruggen. Waterrijk Boskoop BV heeft ten behoeve van de bestemmingsplanprocedures de gemeente ondersteund door het inbrengen van expertise. 

Opdrachtgever: Smit’s Bouwbedrijf B.V.

Kijk hier voor de Boskoop bedrijfsfilm