Kolk van Westerhuis, Zwolle.

Realiseren van natuurontwikkeling in natuurgebied Buitenlanden Langenholte. Het in gezamenlijkheid met Landschap Overijssel ontwikkelen van de herinrichting van de Kolk van Westerhuis tot een nat natuurgebied, met als hoofddoelstelling de terugkeer van de otter in het gebied. De Kolk maakt deel uit van het natuurgebied Buitenlanden Langenholte ten noorden van Zwolle.

Opdrachtgever: Boskalis Secundaire Grondstoffen B.V.
Hoeveelheid:    300.000 m3