Inrichtingsplan Wijde Ee (nabij Leeuwarden)

Grond en baggerspecie conform LMW (lokale maximale waarden)