Verondieping Visplas Zetten

Verondieping visplas Zetten

De herinrichting is bedoeld om de ecologische kwaliteit te verbeteren en biedt een oplossing om (natte) baggerspecie nuttig toe te passen binnen het beheergebied.

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Hoeveelheid: 100.000 m3 in 3 jaar

Materiaal: grond Wonen en Baggerspecie A en B.

Klik hier voor de projectinformatie van Visplas Zetten